top of page
contact

Your details were sent successfully!

PRIVACY STATEMENT

 

In het kader van de op 25 mei 2018 in werking getreden nieuwe privacy wet, laten wij u het volgende weten:


Kayakonline.info zal de door u zelf vrijwillig aan ons afgestane informatie met respect voor uw privacy behandelen, en deze niet aan derden overdragen.

 

Twijfelt u daar aan, of heeft u vragen, dan verzoeken wij vriendelijk dit bij ons te melden (mailto: writeonprod@chello.nl), dan verwijderen wij desgewenst terstond alle informatie die wij mogelijk over u hebben.

Als u zich niet meldt, gaan we er van uit dat u akkoord gaat met de verwerking van de u betreffende data zoals de wet dat toestaat.

 

=======================================================


Concerning the new privacy laws that have been enforced as from May 25 2018, we inform you that:

Kayakonline.info will respectfully treat the data that you have supplied to this website voluntarily in regards to your privacy. These data will not be transferred to third parties.

In doubt? Questions? Please let us know (mailto: writeonprod@chello.nl) and if you wish, we will immediately erase all information we may have about you.

When we do not hear from you, we assume you agree with our processing your data according to all national and international applicable laws.

bottom of page