top of page

Vingeroefeningen

 

In de pas verschenen biografie over Kayak wordt het onderwerp van deze blog ook al behandeld, alleen konden we daar niet heel erg over uitweiden in verband met de beschikbare ruimte. Sommige scans van de bladmuziek zijn in het boek ook nogal klein uitgevallen waardoor wat details verdwenen. Daarom wil ik hier ter aanvulling graag wat uitgebreider ingaan op het ontstaan van sommige nummers uit de beginperiode (1968-1971) die uiteindelijk, soms licht gewijzigd of bijna onherkenbaar veranderd, het Kayak repertoire bereikten. Speciaal ter gelegenheid van de nieuwe site: over oerversies en vingeroefeningen.

 

Zoals al in het boek is genoemd, hield ik vroeger minitieus niet alleen de wederwaardigheden rondom de band bij, maar had ik ook multo-mappen vol met meesterwerken-in-de-dop in de kast liggen, die ik ook allemaal bewaard bleek te hebben. Toen ik die multomappen eens doorbladerde, kwam ik tot de schrikbarende ontdekking dat het niet om tientallen, maar vele honderden bladzijden ging die vol stonden met keurig uitgetypte songteksten. Helaas gaf in het gunstigste geval slechts een soort van akkoordenschema de muzikale bedoeling weer.

 

In veel gevallen stond er helemaal niets bij. Mogelijk was de bijbehorende muziek nog niet af, of ging het alleen nog maar om een tekst. Aangezien het meeste van al die creatieve explosies nooit middels een opname voor het nageslacht bewaard is gebleven, blijft dat ook voor mij giswerk. Van sommige nummers herinner ik me nog wel vaag het ruwe idee, en dat we er mee bezig waren geweest, maar veel meer details komen niet meer bovendrijven.

 

Het eerste nummer dat Pim Koopman en ik samen schreven (1968) was Love Buildings Deparment Nrs. 14 & 16 Madman Street. Pim was toen al sterk beinvloed door de John Lennon en diens absurdistische teksten zoals 'I Am the Walrus'. De betekenis van de tekst (zo die er al was) was volstrekt ondergeschikt aan de klank er van. Voor zover ik mij het nummer nog herinner, was ook de muziek- hoe kan het ook anders- geinspireerd op diezelfde Walrus.

 

Met het voor 2013 bedoelde project 'Cleopatra- The Crown of Isis' werd reeds in november 1971 onbedoeld een begin gemaakt, althans, laat ik zeggen- de koningin in kwestie vormde toen al het onderwerp van een nummer. Ook hierbij was de muziek gemaakt, hetgeen terug herleidbaar is aan de naast de tekst genoteerde akkoorden. Let op: dit was inmiddels wel liedje nr. 457 (zie rechtsonder) !!! Geen wonder dat er van mijn middelbare schoolopleiding weinig tot niets is terecht gekomen. Te druk met andere, belangrijker zaken.

 

De fascinatie voor historische onderwerpen was er toen ook al: de in 1975 tot leven gekomen Royal Bed Bouncer (een niet ongevaarlijke functie aan het hof van de Engelse koning) vormde in april 1970 de inspiratiebron voor een tekst. Ook deze lijkt, net als Cleopatra, in het geheel niet meer op de uiteindelijke versie. Er wordt geen componist vermeld onder de titel, ik neem aan dat de muziek nog gemaakt moest worden.

 

Sommige nummers haalden redelijk ongeschonden de eindstrijd: ziehier de oudste bekende versie van het nummer Symmetry. Het werkje (live liep dat wel eens uit tot bijna een kwartier) kwam nooit op de plaat, maar hebben we onlangs in het kader van ons 40-jarig jubileum alsnog 'voor het echie' opgenomen en uitgebracht. Het origineel verschilt, zoals te lezen is, slechts hier en daar van de uiteindelijke versie.

 

Met de groep High Tide Formation namen we onze eerste single op. De a-kant was instrumentaal (Fluffy, geschreven door Chiel van Praag) maar op de b-kant kreeg ik mijn grote kans met het nummer White Walls. Dit multomap-blaadje waarop de volgorde van de coupletten is aangegeven, werd ongetwijfeld in de studio gebruikt als leidraad voor de opname.

 

Het nummer 'Mammoth' was de tweede Kayak single. De tekst en muziek hebben in de loop van de tijd wel wat veranderingen ondergaan. De muziek is (als we mijn aantekeningen moeten geloven) eigenlijk geheel van mijn hand, Pim heeft zich naderhand alleen met de tekst bemoeid. De oerversie van dit liedje heette 'This Was Tomorrow' en het is een van de weinige nummers waar nog enige bladmuziek van bestaat- alhoewel bij nader inzien niet geheel foutloos.

 

 

Audiofragment 'This Was Tomorrow'

 

 

'Mammoth' is alleen al drie keer opgenomen voordat het de buitenwereld bereikte. De eerste keer was met Hans van Hemert. Die demoversie duurde ruim zes minuten en bevatte behalve eindeloze herhalingen van het instrumentale hoofdthema een enorm lange gitaarsolo. Pas bij poging #3 kwam daar het beroemde draaiorgel van Gijsbert Perlee bij, dat zo kenmerkend is geworden voor het nummer.

 

Tenslotte Pim's manuscript van zijn nummer 'Try to Write a Book', dat de b-kant zou worden van onze eerste single 'Lyrics.' Het eindresultaat was praktisch identiek aan de bij Pim thuis opgenomen demo uit 1971 .

 

Ton

 

*** sommige voorbeeld-foto's en scans ontbreken nog.

cleopatra-origjneel.jpg
bottom of page